Buitenhof-tuinmeubelen.nl 8.6 6265

Privacy Policy

Dit is de website van BuitenHof Tuinmeubelen

Ons postadres is Borchwerf 35
4704 RG Roosendaal
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 20027721
Ons B.T.W.-nummer is NL001328487B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw
domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt
door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit
bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens
over dit bezoek) 
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per
telefoon: 0165-526775.

Over communicatie per e-mail
We gebruiken uw opgegeven gevens om een nieuwsbrief naar u toe te sturen. U kunt zich afmelden via de linken die in een nieuwsbrief staan weergeven. Daarnaast is het ook mogelijk om u uit te schrijven door middel van het sturen van een e-mail. Een uitschrijving kan u sturen naar: nieuwsbrief@buitenhoftuinmeubelen.nl.
Ook kan u contact opnemen met het hierboven vermelde adres.

Communicatie per nieuwsbrief 
BuitenHof Tuinmeubelen verstuurd nieuwsbrieven met daarin tips, trics en producten. Deze nieuwsbrieven proberen we zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw interesses. Deze nieuwsbrief wordt maximaal 15 keer per jaar naar u toegestuurd. 

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Turfpoort BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die BuitenHof Tuinmeubelen/Turfpoort BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen, omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met BuitenHof Tuinmeubelen via marketing@plus100.eu. BuitenHof Tuinmeubelen zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.